Năm nay, nước mặn xảy ra gay gắt, xâm nhập vào sâu nội đồng và kéo dài. Tại các sông Cổ Chiên, sông Tiền, sông Hậu qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong mấy ngày qua nước mặn đã xuất hiện và gây bất an cho nhà vườn vùng chuyên canh cây ăn trái, nhất là tại các xã cù lao thuộc huyện Long Hồ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *