Để đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu cấp căn cước công dân theo kế hoạch của Bộ CA, từ ngày 31/12/2020 đến nay, Phòng CS quản lý hành chính về trật tự xã hội, CA tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh. Qua gần 15 ngày triển khai đã nhận hơn 1.000 hồ sơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *