Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến lực lượng đoàn viên, thanh niên. Người khẳng định “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *