Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức quán triệt mệnh lệnh, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2021 trong cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc. Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, ngày 1 tháng 3 năm nay, các đơn vị trong toàn quân không tổ chức lễ ra quân huấn luyện như thông lệ mà chỉ tổ chức quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *