Tại huyện Bình Tân, do triều cường dâng cao trong mấy ngày qua đã làm ảnh hưởng một số diện tích rau màu của bà con nông dân. Hiện chính quyền địa phương và nông dân tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục, hạn chế thiệt hại ở những con nước lớn tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *