Hè năm nay , Huyện Đoàn Bình Tân tiếp nhận trên 1.000 chiến sĩ tình nguyện là đoàn viên thanh niên địa phương và lực lượng đoàn viên tình nguyện đến từ các trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trung cấp Cảnh sát nhân dân 3 – Bộ Công an và Tiểu đoàn đặc công 2012 – Quân khu 9. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *