Những năm qua, các cấp Hội người cao tuổi trong huyện Bình Tân đã tích cực triển khai phong trào thi đua “Tuổi cao- gương sáng”. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình đáng biểu dương nhân rộng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *