Trong năm học này, huyện Bình Tân đã đầu tư tổng nguồn vốn trên 37 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa trường lớp phục vụ cho năm học mới cũng như xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2015 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *