Được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 này, ngay từ đầu năm, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, với quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới vào cuối năm nay.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *