Là xã có địa bàn rộng, từng là vùng căn cứ kháng chiến cũ, thu nhập của người dân chủ yếu từ cây lúa là chính nên khi thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình không được nhiều thuận lợi so với các địa phương khác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *