Huyện uỷ Bình Minh vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quí IV năm 2009.

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Huyện uỷ Bình Minh tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu một số mặt công tác trọng tâm trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởng khá toàn diện. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt giá trị 168 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội trên 1.000 tỷ đồng, tăng 22%. Kinh tế hợp tác không ngừng phát triển với 53 trang trại, 8 hợp tác xã và 156 tổ hợp tác. Tổng thu ngân sách gần 77 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch và tổng chi ngân sách 67 tỷ đồng, đạt 102%. Từ đầu năm đến nay, huyện đã triển khai xây dựng được 11/14 công trình phục vụ dân sinh từ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2009, với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch phổ thông chiếm 88% so tổng số hộ dân trong huyện, đạt 100% kế hoạch năm. Chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao. Toàn huyện đã xây dựng và bàn giao 11 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, vượt 83% kế hoạch. Công tác chăm lo cho hộ nghèo được đẩy mạnh, góp phần giảm số hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 311 hộ. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Toàn huyện phát triển được 135 đảng viên mới, đạt 117% so với nghị quyết. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Hoàng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *