Ngày khai giảng năm học mới đang đến gần, cùng với các địa phương trình tỉnh, các ngành đoàn thể và các cấp chính quyền TX Bình Minh đã và đang tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cấp sách đến trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *