Với mục tiêu tạo cho người lao động có thêm điều kiện tích lũy nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, Luật BHXH năm 2008 đã quy định, người lao động có thể tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, chính sách này vẫn chưa thu hút người dân Vĩnh Long.

Về mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng, người tham gia có thể chọn mức đóng tối thiểu bằng 18% của 1 lần lương cơ bản và tối đa là 18% của 20 lần mức lương cơ bản. Mức đóng này sẽ tăng dần hằng năm theo quy định của Luật BHXH và mức lương cơ bản. Về quyền lợi, người tham gia được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất khi có đủ điều kiện theo quy định.

Sau hơn 2 năm triển khai BHXH tự nguyện, toàn tỉnh Vĩnh Long chỉ có trên 260 người tham gia. Trong đó, người tham gia chủ yếu là cán bộ bán chuyên trách xã phường, công chức, viên chức nghỉ việc còn thiếu năm đóng BHXH bắt buộc nên tham gia để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; còn các đối tượng khác trong dân tham gia rất ít.

Nguyên nhân là do thu nhập của người dân trong tỉnh chưa cao, không ổn định; thời gian được hưởng chế độ hưu trí khá dài, phải sau 20 năm đóng BHXH. Mặt khác, thủ tục đòi hỏi người tham gia phải có giấy khai sinh nên đã phần nào hạn chế số người tham gia.

BHXH tự nguyện là chính sách nhằm góp phần giúp người hết tuổi lao động vẫn có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Vì thế, ngoài việc đề xuất ngành chức năng xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục và đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, người lao động cũng nên tìm hiểu quyền lợi và hình thức phù hợp khi tham gia BHXH tự nguyện để tích cực tham gia, đảm bảo cuộc sống về sau, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Minh Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *