Chiều 23/10, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban tuyên giáo trung ương phối hợp với Trung tâm truyền thông BHXH Việt Nam và Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện vào cuộc sống” nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác tuyên truyền tham gia bảo hiểm. Ông Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban tuyên giáo trung ương; ông Nguyễn Bách Khoa, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy; ông Phạm Minh Dương, giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội thảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *