Chuẩn bị kỳ họp lần thứ 17, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Vĩnh Long dự kiến diễn ra vào ngày 5/6, chiều ngày 2/6, Ban Pháp chế tổ chức cuộc họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm theo tờ trình của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *