Ngày 19/9, đoàn giám sát của Ban kinh tế – ngân sách, HĐND tỉnh có buổi làm việc tại Sở kế hoạch và đầu tư về công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp và thanh tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp sau khi được cấp phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *