Đoàn của Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa đến khảo sát việc khai thác và sử dụng cát sông ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *