Sau đợt khảo sát tại các huyện, thị xã, thành phố, sáng nay, đoàn giám sát của Ban kinh tế ngân sách – HĐND tỉnh Vĩnh Long đến giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc thực hiện  dự án VLAP  tại Sở tài nguyên và môi trường. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *