Chiều nay, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 năm của UBND tỉnh.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *