Sáng nay, Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 6 – HĐND  tỉnh Vĩnh Long khóa 9 sắp tới . 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *