Chiều nay , Ban kinh tế- ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018  tại Sở tài chính tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *