Sáng nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long và Sở Y tế ký kết chương trình tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với công tác dân vận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *