Hôm nay, Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Tỉnh ủy Vĩnh Long (Ban chỉ đạo 35) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2019 cho các đồng chí là lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo 35, bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo 35 các cấp và lực lượng cộng tác viên trong tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *