Bến đò khách Thành Lợi-Cồn Khương ngang sông Hậu hoạt động từ nhiều năm qua. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách qua lại từ huyện Bình Tân sang Cần Thơ và ngược lại. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, Bến đò này ngừng hoạt động, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *