Sau khi thu hoạch vụ lúa Đông Xuân nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long lại khẩn trương lấy lớp đất mặt ruộng chuyển đi nơi khác với nhiều mục đích khác nhau. Tình trạng này diễn ra nhiều năm qua. Thế nhưng năm nay, khi vụ lúa đông xuân vừa qua bán được giá cao thì tiến độ hiện đang diễn ra có phần khẩn trương hơn khi nhiều nông dân ồ ạt vận chuyển đất mặt ra khỏi cánh đồng để có thể nhanh chóng sản xuất lúa vụ tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *