Từ lúc còn công tác đến khi nghỉ hưu, ông  Ngô Ngọc Bỉnh, nguyên CT UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vẫn luôn hết lòng với nhân dân. Ông vinh dự được CT nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *