Đoàn kết, cùng đồng hành với Đảng bộ, chính quyền chung sức xây dựng nông thôn mới đã và đang được người dân xã An Phước, huyện Mang Thít quan tâm hưởng ứng tích cực. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *