Khoai lang – một trong những loại nông sản chủ lực của tỉnh Vĩnh Long, là nguồn cảm hứng cho ý tưởng khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa. Những sản phẩm bánh từ có nguyên liệu từ khoai lang ra đời, góp phần tạo ra thêm giá trị và phát triển thương hiệu đặc sản cho địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *