Đánh cắp số phận

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Công thương khai trương điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Long tại Bến cảng hành khách tỉnh Vĩnh Long. Điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP này đã nhận được sự quan tâm và tham gia đầy đủ của các cấp, các ngành và 26 chủ thể với 56 sản Phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 4 sao, góp phần hỗ trợ quảng bá và phát triển thị trường cho sản phẩm OCOP của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *