Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, từ đầu tháng 10 đến nay, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Vũng Liêm đã tiếp nhận và tổ chức quản lý, cách ly hơn 500 công dân từ các tỉnh thành trở về địa phương. Việc tổ chức tiếp nhận, tiến hành cách ly được huyện tập trung thực hiện theo đúng quy định với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *