Mỗi túi an sinh gồm một số nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ, chia sẻ, động viên đối với người dân đang thực hiện cách ly với tổng giá trị 132 triệu đồng. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ 70 ngàn túi an sinh cho người lao động các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long” được triển khai từ ngày 12/10 dự kiến kết thúc vào ngày 19/10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *