Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho công dân về tỉnh các đợt đầu cũng như công tác kết nối với chính quyền, các ban ngành có liên quan tại thành phố Chí Minh, hôm 27/09, Vĩnh Long tiếp tục đón công dân đang tạm trú ở thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do Covid -19 trở về địa phương đợt 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *