Để đảm bảo công tác quản lý chăm sóc F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà, Vĩnh Long đã thành lập thêm 11 trạm y tế lưu động, nâng số trạm y tế lưu động trong toàn tỉnh lên 100 trạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *