Theo thông báo của Sở Y tế Vĩnh Long về cấp độ dịch của tỉnh ngày 7/3/2022, cấp tỉnh và 8 huyện, thị xã, thành phố dịch cấp độ 1, nguy cơ thấp nhưng số đơn vị cấp xã dịch cấp độ 2 tăng lên 26 đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *