Vaccine đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Vĩnh Long đang nỗ lực bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và người lớn nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân, sớm đẩy lùi dịch bệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *