Sáng nay, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt biểu dương khen thưởng lực lượng tuyến đầu và lực lượng y tế cơ sở tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *