Ngày 14/4, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định về việc giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ hôm nay 15/4, giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 2 – nguy cơ trung bình xuống cấp độ 1 – nguy cơ thấp (bình thường mới).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *