Thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch COVID-19, ngày 25/1, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định về việc giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh từ cấp độ 3 (nguy cơ cao), xuống cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Thời gian áp dụng từ ngày 26/1/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *