Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đã chủ động xây dựng bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch covid -19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn. Hiện bộ tiêu chí đang được lấy ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Sau khi hoàn chỉnh bộ tiêu chí, Vĩnh Long sẽ từng bước mở lại hoạt động ở các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch đảm bảo phòng chống dịch trong tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *