Từ tháng 3/2021 đến hết ngày 2/1/2022, nước ta đã tiếp nhận hơn 195 triệu liều vaccine và Bộ Y tế đã phân bổ 113 đợt  với tổng số 176,8 triệu liều, còn khoảng 18,2 triệu liều mới được tiếp nhận, đang trong thời kỳ tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng. Đây là tiền đề để Việt Nam có thể đạt được những thành công đáng kể trong việc khống chế đại dịch COVID-19 vào năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *