Với mục tiệu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong hỗ trợ doanh nghiệp trong những tháng cuối năm để khôi phục các hoạt động sản xuất – kinh doanh, phát triển kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *