Trước tình hình khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, để góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *