Các cơ sở giáo dục ở TP.HCM tổ chức thực hiện dạy học trực tiếp có thể bố trí lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường. Đó là nội dung đáng chú ý trong văn bản hướng dẫn mới nhất của Sở GD&ĐT TP.HCM gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về việc tổ chức dạy và học trực tiếp trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *