Số ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục tăng, vì vậy, các sản phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Bên cạnh kit test xét nghiệm nhanh, thì rất nhiều mặt hàng cũng có dấu hiệu tăng giá khi mà cầu tăng lên. Và để bình ổn thị trường này, trước hết, chính là sự tự giác, chung tay phòng chống dịch của các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *