Hộ chiếu vaccine” điện tử của Việt Nam sử dụng các tiêu chuẩn do WHO và EU ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và trong thời gian tới sẽ có thêm các quốc gia khác sử dụng. Người dân cần theo dõi thêm thông tin bổ sung quốc gia công nhận từ Bộ Ngoại giao. Hộ chiếu vaccine sẽ được tự động cập nhật và hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử và PC-COVID, người dân không phải làm bất kỳ thủ tục gì thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *