Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19, TP Vĩnh Long vừa tiến hành test nhanh Covid -19 cho trên 600 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tại 3 chợ hạng 2 do TP quản lý và 8 chợ hạng 3 do địa phương quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *