Theo số liệu của ngành chức năng , đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 2.111 doanh nghiệp hoạt động trở lại với trên 49.600 lao động quay lại làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *