Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những ngày qua, huyện Trà Ôn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh để đảm bảo một cái Tết vui tươi, an toàn, khỏe mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *