Hướng đến sư chủ động trong phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm thích ứng an toàn hiệu quả, gần đây bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, huyện Trà Ôn tập trung thực hiện tốt tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhân dân. Trong đó quan tâm những đối tượng nguy cơ cao, người cao tuổi, những người có bệnh nền bằng nhiều biện pháp thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *