Theo UBND TP Vĩnh Long cho biết, đến đầu giờ chiều 3/8, TP có trên 250 thành viên tham gia vào hoạt động của các “Tổ đi chợ thay” trên địa bàn 11 phường. Một số phường đang đề xuất thành lập thêm Tổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *